Shout Vlekkenoplosspray

500 ml

Shout Vlekkenoplosspray product photo
2,29
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Instructie voor gebruik

1. Spuit direct op de vlek voor het wassen. 2. Laten inwerken gedurende 1 minuut en wassen met je normale wasmiddel, met de hand of in de machine. 3. Vermijd het gebruik van het product voor zijde of fijne stof. Voor kleurechte stoffen, probeer het eerst op een niet-zichtbare plaats.

Inhoud

500 ml

Voedingswaarden

Wettelijke productnaam

Shout vlekkenoplosser.

Waarschuwingen

Gevaar. Bevat: alcoholen, C12-14-, geëthoxyleerd; alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd (8 EO); alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Een bescherming voor de ogen dragen. Spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden. Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool- 3-on(3:1) - Kan een allergische reactie veroorzaken.

Contact

SC Johnson Benelux BVBA / SARL

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.