Vim Schuurmiddel citroen

500 g

Vim Schuurmiddel citroen product photo
1,49
- Toevoegen Toegevoegd

Productinformatie

Inhoud

500 g

Voedingswaarden

Waarschuwingen

Waarschuwing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

Contact

Henkel Detergenta B.V.

Voeg product toe aan favorietenlijst

Kies een favorietenlijst om je product aan toe te voegen of maak een nieuwe aan.

Voeg toe aan lijst

Inloggen

Om een product op en favorietenlijst te plaatsen moet je eerst inloggen.